چهارشنبه 09 فروردین 1396  |
Menu

مقاله ها

عنوان مقاله: Progressive Collapse of Exterior RC Beam-Column Sub-assemblage considering the effect of Transverse Frame
نویسندگان: Omid Rashidian , Reza Abbasnia, Rasool Ahamdi, Foad Mohajeri Nav,
نوع مقاله: ISI
چکیده مقاله
کلیدواژه
محل ارائه: Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , 2016 , Accepted
زبان: انگلیسی
ضمیمه مقاله
سال چاپ: 1394
ایمیل نویسنده
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج