چهارشنبه 09 فروردین 1396  |
Menu

مقاله ها

عنوان مقاله: Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam- Column Sub-assemblage
نویسندگان: Rasool Ahamdi,Omid Rashidian , Reza Abbasnia,Foad Mohajeri , and Nima Usefi,
نوع مقاله: ISI
چکیده مقاله
کلیدواژه
محل ارائه: Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , Volume 2016 , 17 pages
زبان: انگلیسی
ضمیمه مقاله
سال چاپ: 1394
ایمیل نویسنده
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج