چهارشنبه 09 فروردین 1396  |
Menu

مقاله ها

عنوان مقاله: Structural Seismic Response Mitigation using Optimized Vibro-Impact Nonlinear Energy Sinks
نویسندگان: M. Ahmadi, Nader K. A. Attari, M. Shahrouzi,
نوع مقاله: ISI
چکیده مقاله
کلیدواژه
محل ارائه: Journal of Earthquake Engineering, Vol. 19 , PP: 193–219, 2015, DOI: 10.1080/13632469.2014.962671
زبان: انگلیسی
ضمیمه مقاله
سال چاپ: 1394
ایمیل نویسنده
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج