چهارشنبه 09 فروردین 1396  |
Menu

مقاله ها

عنوان مقاله: بهبود عملکرد هیدرولیکی پل‌ها با کاربرد دیوار هدایت آب بیضوی شکل (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن)
نویسندگان: امیرمحجوب، سید محمد منصورزاده
نوع مقاله: علمی - ترویجی
چکیده مقاله
کلیدواژه
محل ارائه:  مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
زبان: فارسی
ضمیمه مقاله
سال چاپ: 1394
ایمیل نویسنده
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج