چهارشنبه 09 فروردین 1396  |
Menu

مقاله ها

عنوان مقاله: بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی
نویسندگان: محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی
نوع مقاله: کنفرانس ها و سمینارها
چکیده مقاله
کلیدواژه
محل ارائه: اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی دانشگاه تربیت مدرس
زبان: فارسی
ضمیمه مقاله
سال چاپ: 1394
ایمیل نویسنده
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج