چهارشنبه 09 فروردین 1396  |
Menu

مقاله ها

عنوان مقاله: واکاوی مفهوم «گونه» در مسکن بومی و تبيين رويکردی برای دسته‌بندی گونه‌های مسکن روستايی در ايران
نویسندگان: غزال راهب
نوع مقاله: ISC
چکیده مقاله
کلیدواژه
محل ارائه: فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا
زبان: فارسی
ضمیمه مقاله
سال چاپ: 1394
ایمیل نویسنده
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج