• EN
پنجشنبه 30 شهریور 1396

اخبار و رويدادها

به منظور افزایش مشارکت‌های علمی بین‌المللی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عضویت مرکز پژوهشی زلزله اروپا درآمد

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عضویت مرکز پژوهشی زلزله اروپا درآمد
شبکه ‌شتابنگاری مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی در راستای افزایش مشارکت علمی در پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللی، به عضویت مرکز پژوهشی زلزله اروپا، ارفیوس(ORFEUS) درآمد.

به دنبال مذاکرات صورت گرفته میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رئیس و مدیران مرکز پژوهشی زلزله اروپا، هر دو طرف موافقت خود را جهت عقد تفاهم‌نامه جهت انتقال دانش و مشارکت علمی این مرکز در پروژه‌های تحقیقاتی مهم و همکاری‌های متقابل در زمینه جنبش شدید زمین و مباحث مربوط به شتابنگاری اعلام نمودند.
این تفاهم‌نامه مشتمل بر عضویت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شبکه ملی شتابنگاری ایران در مرکز پژوهشی زلزله اروپا به عنوان اولین عضو غیراروپایی و همچنین به اشتراک‌گذاری داده‌های زمین‌لرزه‌های مهم بین دو مرکز، مشارکت علمی شبکه ملی شتابنگاری در کارگروه‌های علمی و تحقیقاتی این مرکز و تبادل و انتقال دانش در حوزه نرم‌افزاری در مطالعات مرتبط با جنبش شدید زمین و شتابنگاری خواهد بود و در روزهای آتی به امضای طرفین خواهد رسید. 
خاطرنشان می‌شود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بعنوان متولی و مسئول شبکه شتابنگاری ایران هم اکنون با در اختیار داشتن حدود 1100 ایستگاه شتابنگاری در پهنه وسیع ایران، وظیفه ثبت و رصد زمین‌لرزه‌های ایران را در حوزه زلزله‌شناسی مهندسی و مهندسی زلزله بر عهده دارد. داده‌های به دست آمده از این شبکه به طور مستقیم در ویرایش آیین‌نامه طراحی برابر زمین‌لرزه‌ها و دیگر مقاصد مهندسی زلزله به کار گرفته می‌شود. 

پروانه حسینی امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت