• EN
پنجشنبه 30 شهریور 1396

اخبار و رويدادها

از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صورت می‌گیرد:

تدوین «ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهرها»

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین «ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهرها» را با همکاری استادان دانشگاه‌ها، مهندسان صاحب نظر در حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز در قالب منتخبینی از کمیته اجرائی آیین ...

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دستور وزیر راه و شهرسازی، همچنین انجام رسالت خود در تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز جامعه مهندسی به منظور ارتقای سطح دانش فنی و حرفه‌ای مهندسان و حرفه‌مندان و نظر به عدم وجود " ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهرها"، تدوین این ضابطه را در دستور کار خود دارد.
یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار در شهرهای لرزه‌خیز عملیاتی نمودن برنامه‌های مدیریت کاهش خطرپذیری لرزه‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری بوده و بالطبع یکی از نگرانی‌های مدیریت شهری، عدم تطابق مکان‌یابی، نوع کاربری‌ها و ضوابط احداث ساختمان و زیر ساخت‌های عمرانی شهر با نقشه پهنه گسل‌های اصلی و فرعی شهر است.
دکتر خوش‌کردار مدیر دفتر تدوین ضوابط و استانداردها مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در توضیح مراحل تدوین ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهرها گفت: همواره جابه‌جایی سطحی گسل در هنگام زلزله، تأثیر شدید و مخربی روی سازه‌های احداث‌ شده بر آن دارد و در زلزله‌های گذشته، مواردی از تأثیر زلزله بر ساختمان‌ها، مستحدثات و شریان‌های حیاتی مشاهده شده که بررسی شواهد آنها برای مشخص‌کردن اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله الزامی است. با توجه به بررسی‌های موجود، مشخص شده است می‌توان با رعایت فاصله مناسب از گسل‌‌های فعال، از تخریب ساختمان جلوگیری و تلفات جانی ناشی از آن را کاهش داد. بنابراین وجود ضوابط برای ساخت ساختمان در پهنه‌های اطراف گسل الزامی بوده و عدم ساخت‌ و ساز در اطراف گسل‌های فعال، می‌تواند آسیب‌های وارده به سازه‌ها را کاهش دهد. 
وی افزود: با توجه به اینکه در جلسه مورخ 1395/05/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران، حریم و محدوده‌های آن مورد تصویب قرار گرفته و در راستای مصوبات شورای مذکور و دستور مقام عالی وزارت به دلیل فقدان ضوابط ویژه برای ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی برای شهرها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اقدام به تدوین ضوابط ساخت ‌و ساز در پهنه‌های گسلی شهرها متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در قالب کمیته‌ای متشکل از استادان دانشگاه‌ها، مهندسان صاحب نظر در حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز نموده است. 
کمیته مذکور با توجه حمایت‌های بی شائبه ریاست محترم مرکز از دی ماه سال گذشته آغاز به فعالیت نموده و در اولین گام ضوابط ومقررات مربوط به ساخت ‌و ساز در پهنه‌‌بندی گسل‌ها در سایر کشورها را از جمله مقررات مربوط به ساخت‌وساز در پهنه‌‌بندی گسل‌ها که برای اولین‌بار در سال 1972 در کالیفرنیا با عنوان مقررات آلکویست-پریولو، با هدف کاهش خطر گسلش سطحی از طریق همکاری بین شهرداری‌ها، مراجع کنترل و صدور پروانه، مدیران بحران، متخصصان علوم زمین و مالکان زمین‌های واقع روی گسل تدوین شد، مورد بررسی قرار داده است. 
مدیر دفتر تدوین ضوابط و استانداردها تصویب نقشه پهنه‌های گسلی شهر تهران را در شورای عالی شهرسازی و معماری گامی اساسی برای اعمال ضوابط جدید ساخت و ساز در محدوده‌های دارای خطر بالای زلزله دانست و اشاره کرد تدوین ضوابط مذکور می‌تواند تأثیر بسزایی در بکارگیری تمهیدات و ملاحظات پیشگیرانه و مقاوم‌سازی در صنعت ساخت ‌و ساز داشته باشد.پروانه حسینی امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت