• EN
پنجشنبه 30 شهریور 1396

اخبار و رويدادها

با برگزاری میزگرد نهایی:

سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی به کار خود پایان داد

سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی به کار خود پایان داد
سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی که با حضور جمع کثیری از متخصصان و محققین برگزار شد، عصر امروز با تشکیل میزگرد نهایی به کار خود پایان داد.

در دومین روز از سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی، دکتر فخری عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی سخنرانی خود با موضوع پتانسیل استفاده از سیمان در تثبیت لایه‌های زیرسازی را ارائه کرد.
وی در سخنرانی خود، به روش‌های تثبیت لایه‌های راهسازی با استفاده از سیمان پرداخت و پتانسیل استفاده از این روش‌ها در کشور را بسیار مناسب دانست.
دکتر فخری در این سخنرانی، برخی از مشخصات پروژه‌های انجام شده تثبیت اساس و زیر اساس راه با سیمان را در کشور معرفی کرد.
اجرای روسازی بتن غلتکی و ماشین آلات مربوطه دیگر محور سخنرانی صبح امروز بود که از سوی مهندس پورخورشیدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ارائه شد. در ادامه نیز دکتر چینی مشاور رئیس مرکز تحقیقات راه،  مسکن و شهرسازی سخنرانی خود با موضوع اجرای رویه‌های بتنی و ماشین‌آلات مربوطه را ارائه و نکات و مشکلات  اجرایی این نوع روسازی ها را تشریح نمود. وی همچنین راهکارهای عملیاتی در این خصوص را ارائه کرد.
دکتر چینی در بخش دیگری از سخنرانی خود با موضوع اجرای رویه‌های بتنی و ماشین‌آلات مربوطه، توضیحاتی را در خصوص ماشین‌آلات مربوط به اجرای این نوع روسازی‌ها و پیشرفت‌های جدید در این زمینه را تشریح نمود.
بخش پایانی سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی به معرفی پروژه بهسازی روسازی باند 29 راست فرودگاه مهرآباد اختصاص داشت که توسط نماینده شرکت خانه گستر گیل پیمانکار این پروژه ارائه شد و کلیه مشخصات و مراحل اجرایی و دستاوردها و تجربیات حاصل از این پروژه شرح داده شد.  
در نشست عصر این سمینار و در بخش دوم از سخنرانی‌های امروز، دکتر علیرضا باقری عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به ایراد سخنرانی با عنوان کنترل کیفیت، مشخصات سطحی و تعمیر و نگهداری رویه‌های بتنی پرداخت.
دکتر نعمتی عضو هیات علمی بخش بتن مرکز تحقیقات راه،  مسکن و شهرسازی آخرین سخنران این سمینار نیز اهم اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه توسعه و گسترش انواع روسازی‌های بتنی در کشور را برشمرد.
وی در بخش دیگری از این سخنرانی، در خصوص تدوین دستورالعمل اجرایی و کنترل کیفی روسازی‌های بتنی که توسط مرکز تحقیقات راه،  مسکن و شهرسازی با همکاری و حمایت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در دست اقدام است توضیحاتی ارائه نمود.
سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی با برگزاری میزگرد مشترک با حضور دکتر شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مهندس اتابک رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه، نمایندگان شرکت‌های مشاور و پیمانکار شامل شرکت برآیند، شرکت ریبار، شرکت دنا رهساز و شرکت خانه‌گستر گیل و اعضای کمیته علمی سمینار و شرکت کنندگان در سمینار به کار خود پایان داد.
حاضران در میزگرد نهایی سمینار، با طرح و بحث پیرامون موضوع اجرای این نوع رویه‌ها و چالش‌های مرتبط و ارائه راهکارهای اجرایی، در خصوص راهکارهای توسعه و گسترش کاربرد این نوع رویه‌ها در کشور و پتانسیل استفاده از سیمان در این نوع رویه‌ها تبادل نظر نمودند.
خاطرنشان می‌شود سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه‌های بتنی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به مدت دو روز در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن خلیج فارس  برگزار شد و عصر امروز به کار خود پایان داد.


پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت