• EN
جمعه 03 آذر 1396

اخبار و رويدادها

برگزاری کارگاه آموزشی «شهرهای هوشمند- توسعه شهری پایدار» در کشور آلمان

کارگاه آموزشی «شهرهای هوشمند- توسعه شهری پایدار » در کشور آلمان با هدف آشنایی با فعالیت‌های علمی مؤسسه‌های پژوهشی و اجرایی فعال در شهرسازی، معماری و ساختمان آلمان و با گرایش شهرسازی هوشمند و پایدار 25 آبان ال...

در این سفر پژوهشی که با هماهنگی انستیتو گوته آلمان برگزار شد، گروهی از پژوهشگران منتخب حوزه شهرسازی، معماری و ساختمان ایران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حضور داشتند.
بازدید از سازمان‌ها و فعالیت‌های اجرایی مرتبط با موضوع در دو شهر برلین و هامبورگ، برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و همچنین بازدید از سایت‌های مربوط به فعالیت‌های ساختمانی و پژوهشی از جمله برنامه‌های این سفر بود.
پژوهشگران ایرانی حاضر در گروه با حضور در دوره آموزشی در نظر گرفته شده، با حوزه‌های مختلف فعالیت در راستای ارتقا و حفظ محیط زیست شهری و توسعه شهری هوشمند و پایدار آشنا شدند.
جهت مشاهده مشروح این گزارش کلیک کنید.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت